Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-17

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-08-17

Paragrafer

§165-169

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-26

Datum då anslaget tas ned

2020-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar