Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-31

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Paragrafer

§171-172

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-09

Datum då anslaget tas ned

2020-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randah@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar