Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-31 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Paragrafer

§170

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-31

Datum då anslaget tas ned

2020-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar