Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2023-11-16

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-11-16

Paragrafer

§ 212 - 229

Datum då anslaget sätts upp

2023-11-16

Datum då anslaget tas ned

2023-12-08

Förvaringsplats för protokollet

kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Therese Gustafsson, therese.gustafsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar