Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2024-02-08

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-02-08

Paragrafer

§ 19-24

Datum då anslaget sätts upp

2024-02-08

Datum då anslaget tas ned

2024-02-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Therese Gustafsson, therese.gustafsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar