Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2024-06-27

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-06-27

Paragrafer

§130-141

Datum då anslaget sätts upp

2024-06-27

Datum då anslaget tas ned

2024-07-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Anja Pedersen anja.pedersen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar