Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott OJ 2020-05-11

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-11

Paragrafer

§85

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-11

Datum då anslaget tas ned

2020-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar