Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Stockholms brandförsvar 2019-11-26

Nämnd/styrelse/bolag

Stockholms brandförsvar

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Paragrafer

§49 - 60

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-23

Datum då anslaget tas ned

2020-01-20

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Storstockholms brandförsvar

Sekreterare

Anna Karin Gidlund

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar