Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Storstockholms brandförsvar direktionen 2020-02-11

Nämnd/styrelse/bolag

Storstockholms brandförsvar

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Paragrafer

§4

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-12

Datum då anslaget tas ned

2020-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Malmskillnadsgatan 64, Stockholm

Sekreterare

Anna Karin Gidlund  annakarin.gidlund@ssbf.brand.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar