Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2020-02-12 omedelbar justering

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-12

Paragrafer

§ 1

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-14

Datum då anslaget tas ned

2020-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Gabriel Lagerström de Jong Gabriel.lagerstrom-de-jong@hotmail.com.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar