Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2020-08-19

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-19

Paragrafer

§45 - 55

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-01

Datum då anslaget tas ned

2020-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Skogsbo.

Sekreterare

Gabriel de Jong, Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar