Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2024-03-20

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-20

Paragrafer

§ 12-20

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-26

Datum då anslaget tas ned

2024-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Ines Baum Husberg ines.husberg@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar