Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 28 maj 2020

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-28

Paragrafer

§32-44

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-11

Datum då anslaget tas ned

2020-07-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo.

Sekreterare

Gabriel de Jong, Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo. se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar