Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 1 oktober 2020

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-01

Paragrafer

§64-74

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-15

Datum då anslaget tas ned

2020-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset.

Sekreterare

Gabriel Lagerström de Jon och Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar