Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2020-03-05

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-05

Paragrafer

§ 17-27

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-19

Datum då anslaget tas ned

2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Sekreterare

Mari Kokkonen mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar