Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2020-09-03

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-03

Paragrafer

§ 54-65

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-11

Datum då anslaget tas ned

2020-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo.

Sekreterare

Gabriel Lagerström de Jong, Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar