Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Valnämnden 2024-01-25

Nämnd/styrelse/bolag

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2024-01-25

Paragrafer

§1-6

Datum då anslaget sätts upp

2024-02-05

Datum då anslaget tas ned

2024-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Skogsbo

Sekreterare

Anja Pedersen anja.pedersen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar