Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2020-06-03

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-03

Paragrafer

§41-48

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-11

Datum då anslaget tas ned

2020-07-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar