Talande webbLyssna

Anslagsbevis: VärNA protokoll 2024-03-13

Nämnd/styrelse/bolag

Samordningsförbundet Värmdö Nacka

Sammanträdesdatum

2024-03-13

Paragrafer

§ 1-18

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-27

Datum då anslaget tas ned

2024-04-19

Förvaringsplats för protokollet

VärNA kansli, Hesselmans torg 5, Nacka.

Sekreterare

Karin Gellin, karin.gellin@nacka.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar