Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2020-03-10

Nämnd/styrelse/bolag

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-10

Paragrafer

§1-11

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-17

Datum då anslaget tas ned

2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Sekreterare

Mari Kokkonen mari.kokkonen@varmdo.se


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar