Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2020-09-01

Nämnd/styrelse/bolag

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-01

Paragrafer

§ 33-34, 38-42

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-15

Datum då anslaget tas ned

2020-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset - Skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi

jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar