Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2020-09-01 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-01

Paragrafer

§ 35 -37

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-01

Datum då anslaget tas ned

2020-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar