Talande webbLyssna

Kungörelse - flytt av fordon
2023-05-23

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan och förordningen FFF 1982:198. Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en (1) månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Värmdö kommun.

Diarienummer

2023TEN/0050

Registreringsnummer

DSE099

Fordonstyp

Pb

Fabrikat/modell

Aud

Ursprunglig uppställningsplats

Wilhelm Kåges gata 9

Nuvarande uppställningsplats

Värmdö kommun uppställning

Datum för skrotning

2023-06-27


För frågor om flyttade fordon, vänd dig till Värmdö kommun.

Tel: 08-570 470 00

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar