Talande webbLyssna

Kungörelse - flytt av fordon 2024-06-03

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan och förordningen FFF 1982:198. Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en (1) månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Värmdö kommun.

Diarienummer

2024TEN/0227

Registreringsnummer

2024-5

Fordonstyp

Motorcykel

Fabrikat/modell

Yamaha FZR 6500 R

Ursprunglig uppställningsplats

Leveransgränd 3, Gustavsberg

Nuvarande uppställningsplats

Bromma & Botkyra bilskrot

Datum för skrotning

2024-07-03


För frågor om flyttade fordon, vänd dig till Värmdö kommun.

Tel: 08-570 470 00

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar