Talande webbLyssna

Kungörelse om samråd av detaljplan för Skevik 1:190, del av

Förslag till detaljplan för Skevik 1:190, del av i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2020-05-12 - 2020-06-08.

Planområdet

Planområdet ligger längs Björnskogsvägen/Fiskljusevägen i Lugnets norra ände. I planområdet ingår två nya bostadshus om fem våningar, förskolegård och en ny park. Planområdet avgränsas mot naturreservatet och naturstigar i Skeviksskogen. Parken skapar en entré mellan stigar och ny gångväg till busshållplatsen vilket ger bättre tillgänglighet för boende och besökare att nyttja aktivitets- och skogsområden.

varmdo.se/skeviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/skevik

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2020-06-07.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

registrator.ks@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar