Talande webbLyssna

Underrättelse om förlängd granskningstid av detaljplan för Ekvik 1:29

Efter den redan genomförda granskningen under tiden 2019-11-18–2019-12-09 har uppdagats att den länk genom vilken yttranden ska kunna lämnas inte har fungerat. Därför förlängs svarstiden för granskningen med perioden 2020-02-10 – 2020-03-01.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att är att ge Villa Soludden, konferensanläggningen på fastigheten Ekvik 1:29, möjlighet att förbättra sin verksamhet genom tillbyggnad av huvudbyggnaden. Syftet i övrigt är oförändrat lika den underliggande planens; att stödja uppförande av en högklassig byggnad för konferensverksamhet och bastu.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.selänk till annan webbplats

Synpunkter

Det här planförslaget och dess handlingar är alltså desamma som i  förra granskningen, och de synpunkter som ingivits under den förra svarstiden är giltiga yttranden i ärendet. Därför behöver den som redan ingivit ett yttrande inte skicka in detta på nytt.

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2020-03-01.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

registrator.ks@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar