Min bild

Hur förändras livet och vardagen för Värmdöborna av coronakrisen? Fotograf Elisabeth Ubbe dokumenterar under våren ett stort antal Värmdöbor genom projektet Min bild. Syftet är att genom ett personporträtt samt kortintervjuer dokumentera och bevara människors bild av hur vårt lokalsamhälle svarade på krisen. Projektet kommer att bli en fotoutställning som kommer att sammanställas av initiativtagen Elisabeth Ubbe i samarbete med fotografen Niclas Hammarström.

"När jag ser på nyheterna känner jag en generell oro inför framtiden och vad pandemin kommer innebära för världens befolkning."

Hur har coronpandemin påverkat dig och ditt liv?

Vi tandläkare räknas som en samhällsviktig verksamhet som måste fungera trots pandemin, men här tar vi bara emot personer som är symtomfria och vi avråder riskgrupper från att komma hit. De som är smittade får besöka speciella tandvårdsteam på sjukhus. Vi är vana vid att jobba med skyddsutrustning och att se alla patienter som potentiella smittbärare så det är inte så stor skillnad för oss praktiskt. Vi har valt att korttidspermittera alla på 20 procent. Först kändes det konstigt, vi har ju fullt med patienter, men nu märker vi att många bokar av och att det hela tiden sker mycket ändringar i vår tidbok. Det här påverkar ju alla, som ringar på vattnet.

När jag är här på jobbet så jobbar jag på ett sånt sätt att jag inte är orolig för att bli smittad. Men när jag ser på nyheterna känner jag en generell oro inför framtiden och vad pandemin kommer innebära för världens befolkning. Man vet ju så lite om viruset än så länge.

Jag är inte orolig för jobbet framöver, det blir snarare ett uppdämt behov eftersom många är äldre och kommer behöver göra sina behandlingar längre fram. Det känns tråkigt att behöva skjuta upp viktiga behandlingar, men vi har ju inget val. Hela situationen är märklig.

Själv har jag tänkt att man sen kanske inte behöver resa bort så lång utan kan försöka uppskatta det som är nära.

Jag hoppas att det ska plana ut och att det ska bli någon slags flockimmunitet, ingen vet men jag tror tyvärr att det kan längre tid än till sommaren. För oss här i Sverige, som har växt upp utan att sådana här sjukdomar har kommit nära så är det här väldigt märkligt.

Tillbaka till porträttkatalogen