Min bild

Hur förändras livet och vardagen för Värmdöborna av coronakrisen? Fotograf Elisabeth Ubbe dokumenterar under våren ett stort antal Värmdöbor genom projektet Min bild. Syftet är att genom ett personporträtt samt kortintervjuer dokumentera och bevara människors bild av hur vårt lokalsamhälle svarade på krisen. Projektet kommer att bli en fotoutställning som kommer att sammanställas av initiativtagen Elisabeth Ubbe i samarbete med fotografen Niclas Hammarström.

Fritidsledaren Oskar Mazoul på 222:an har planeringsdag och arbetar i den stängda fritidsgården.

Fritidsledarna Oskar Mazoul och hans kollega Mona Madal på 222:an har planeringsdag och arbetar i den stängda fritidsgården.

På 222:ans fritidsgård har man inrättat en plugghörna för att underlätta för de gymnasieungdomar som har svårt att klara skolan nu när undervisningen sker helt digitalt.

Hur har coronapandemin påverkat dig?

Coronapandemin har påverkat mig mycket, framför allt jobbmässigt. Jag hör mycket om att ungas ohälsa har ökat den senaste tiden och personer som jobbar med ungas hälsa, beskriver ungdomars frustration över fråntagna sammanhang och den utsatthet unga hamnar i nu. Det har gjort att min ambition att finnas till hands för ungdomarna har ökat, det känns jätteviktigt nu när situationen är så pressad.

Eftersom jag inte har familj har jag också praktisk möjlighet att finnas tillgänglig och jag har kunnat hålla fritidsverksamheter öppna mer än vanligt.

I början fördes det diskussioner på Värmdö om att stänga ner verksamheter för att minska smittspridning och för att vi i verksamheten ska kunna finnas till hands om den kommunala vården behöver stöd. Men vi tog ett beslut om att det var viktigt att fortsätta finnas till hands och vi satsar på att möta ungdomarnas behov.

Vi har bland annat ändrat öppettider utifrån vad ungdomarna önskat och vi är flexibla och gör mycket förändringar varje vecka nu.

Behoven av stöd har ökat och de unga mår sämre, framför allt på grund av ensamhet. Vi märker en ökad oro hos många, de är rädda att inte klara skolan och många far illa hemma nu. Allt det här sammanflätas med att man hela tiden blir påmind om pandemin i media och överallt. Därför är det extra viktigt att vi håller öppet. Det känns bra för mig.

För mig personligen har krisen landat i mycket blandade känslor, jag har en stor utspridd familj och min omtanke om dem och andra har ökat. Jag vill finnas till hands och stötta men jag undrar också hur krisen kommer att påverka mig i framtiden. Jag känner mig mycket ensam nu när jag inte kan träffa min familj och vänner. Och jag ju är platsbunden eftersom man helst ska inte åka kommunalt, så jag kan inte träffa min familj som jag skulle vilja. Jag har såklart en oro över att bli sjuk också, men mest för att jag inte vill vara smittbärare.

Vi har fler ungdomar som kommer till oss på 222:an nu, många vill prata om sina känslor, det verkar som att de är mer medvetna om att man behöver prata när det är ett krisläge. Så det blir mycket samtal. En del andra ungdomar vill bara släppa oron och ha roligt när de kommer till oss, det finns alla varianter.

Jag tänker ganska mycket på hur det här kommer påverka oss framåt, det känns läskigt, kommer vi att kunna återhämta oss och hur ska det gå till? Jag tror att mycket av våra nätverk kommer vara digitala i framtiden, det kommer bli en stor omställning, men det finns inga svar på hur det kommer bli. Det kan vara ganska påfrestande. För mig går det ganska bra att vara i ovisshet men jag vet att det kan vara svårt för de som behöver mer struktur.

Oron efter corona kommer nog sitta kvar i flera år, ekonomin kommer vara pressad, möjligheter och förutsättningar kommer inte vara samma som förut, det är en kamp för många, särskilt i min ålder. Det kommer bli svårt att hitta sin plats i samhället, det var det redan innan.

Men jag tror också att många kommer bli mer flexibla och omtänksamma. Jag märker att det finns en lust att vara innovativ och både på 222:an och på hela Värmdö ser jag att man är mer benägen att vara hjälpsam mot varandra.


Tillbaka till porträttkatalogen