Familjeföreställningar

Från föreställningen Vem ser Dim

Bild: Jonas Jörneberg. Ur föreställningen Vem ser Dim – Teater Pero.

Hösten 2020 och våren 2021 har Kultur och fritidsenheten valt att inte erbjuda scenkonst för allmänheten på lördagar p g a av Covid 19 pandemin, med hänsyn till publikantal och säkerhet.

Vi beklagar detta och hoppas kunna återuppta verksamheten Hösten 2021.

Frågor och information

Liza Lövén, kultursekreterare
Tel: 08 570 470 42
E-post: liza.loven@varmdo.se

Elisabeth Fagerstedt
Tel: 08 570 480 27
E-post: elisabeth.fagerstedt@varmdo.se