Tyck till
Talande webbLyssna

Elevhälsan i Värmdö kommun

Stetoskop mot vit bakgrund

Elevhälsan finns tillgänglig för dig som går i grundskolan, särskolan eller på gymnasiet. Inom begreppet elevhälsa finns den medicinska insatsen som består av skolläkare och skolsköterskor. Det ska även finnas tillgång till kurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I Skollagen (2010:800) anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Den medicinska insatsen inom elevhälsan

När barnen börjar skolan tar den medicinska insatsen inom elevhälsan över från barnhälsovården (BHV). Verksamheten har framför allt en förebyggande inriktning och ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevernas hälsa samt verka för sundare levnadsvanor. Den är kostnadsfri.

Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt och lyder under samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal.

Basprogram

Alla elever erbjuds ett basprogram, där hälsobesök och vaccinationer ingår i olika skolåldrar. I vänstermenyn hittar du mer information om basprogrammen.

Kontakt

Kontaktinformation för de personer som arbetar med elevhälsa på din skola hittar du via skolans hemsida.

Senast publicerad: 2018-01-31

Kontakt

Verksamhetschef

Kristina Hultin Nyström
08-570 474 91
kristina.hultin-nystrom@varmdo.se  

 

Skolöverläkare

Elsa Håkansson

08-570 481 91

elsa.hakansson@varmdo.se

 

Skolläkare

Peter Andersson

08-570 472 26

peter.andersson@varmdo.se

 

Övriga proffesioner inom elevhälsan finns på respektive skolas hemsida.

 Mer kontaktinformation

Mer information