Tyck till
Talande webbLyssna

Basprogram för elever i gymnasieskolan

Enligt skollagen ska varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan erbjudas minst ett hälsobesök. Eleverna ska även erbjudas vaccination enligt gällande barnvaccinationsprogram i Sverige om det inte tidigare
är utfört. 

Hälsobesök i årskurs 1

I gymnasiets årskurs 1 erbjuder skolsköterskan ett hälsosamtal utifrån hälsoenkät och tidigare uppgifter om hälsotillstånd. Vid besöket ingår en längd- och viktkontroll.

Det enskilda samtalet utgår från vad eleven själv uppfattar som angeläget samt hälsoenkäten eleven fyllt i. 

Utöver hälsobesöket erbjuds även uppföljning och kontakt vid behov i alla årskurser, bland annat när det gäller längd-, vikt-, rygg-, och synkontroll hos skolsköterskan eller skolläkaren.
I årskurs 1 sker även kompletterande vaccinationer. Mer om vaccinationer kan du läsa i vänstermenyn under Basprogram F-9.

Elevhälsa för yrkesprogram

Elever på yrkesprogram kan få medicinsk studie- och yrkesvägledning av skolsköterskan. 
 

Senast publicerad: 2019-11-14

Kontakt

Verksamhetschef

Kristina Hultin Nyström
08-570 474 91
kristina.hultin-nystrom@varmdo.se  

 

Skolöverläkare

Elsa Håkansson

08-570 481 91

elsa.hakansson@varmdo.se

 

Skolläkare

Peter Andersson

08-570 472 26

peter.andersson@varmdo.se

 

Övriga proffesioner inom elevhälsan finns på respektive skolas hemsida.

 Mer kontaktinformation

Mer information