Talande webbLyssna

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman. VFU genomförs i samarbete med kommunerna och kan genomföras i såväl kommunala som fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet. Oavsett vilken lärarexamen studierna syftar till så ingår verksamhetsförlagd utbildning.

Värmdö kommun tar emot studenter från hela landet men främst från lärosätena i länet, det vill säga Stockholms universitet, Södertörns högskola, KTH, Musikhögskolan, Cirkus- och danshögskolan GIH och Konstfack.

 

Senast publicerad: 2018-06-11