Tyck till
Talande webbLyssna

Skolskjuts

Med skolskjuts menas kostnadsfria resor som bekostas av kommunen mellan hemmet och den skolan eleven blivit grundplacerat i.

I Värmdö kommun anordnas skolskjuts i form av allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt), inhyrd skolskjuts (upphandlad buss, taxi, båt, svävare) och självskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut och omfattas inte av resor till och från fritidshem/fritidsklubb.

Ansökan om skolskjuts måste förnyas inför varje läsår och ansökningsperioden för kommande läsår öppnar under mars månad.

Vem har rätt till skolskjuts?

Grundförutsättningen för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun. Eleven går/ ska börja i: förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.

Skolskjuts kan beviljas på grund av:

  • Avståndet till skolan
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Vid val av annan skola än den Värmdö kommun har hänvisat eleven (grundplaceringsskola) kan skolskjuts anordnas om det inte innebär organisatoriska svårigheter eller en merkostnad för Värmdö kommun.

Skolskjuts beviljas i normalfallet bara till och från skolan, inte till eller från fritidsverksamhet (undantaget vissa särskoleelever). Om du önskar säga upp fritidsplatsen i och med en skolskjutsansökan måste detta ske separat via e-tjänsten.öppnas i nytt fönster

Skolskjuts inför läsår 2019/20?

Handläggningstiden för ansökningar inkomna efter terminens start är 2 veckor.

I väntan på beslut ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolan.

Observera att ni inte kan söka skolskjuts till gymnasieskolan här. Information om reseersättning finns här:öppnas i nytt fönster

Läs mer om rätten till skolskjuts här

Riktlinjer för skolskjuts hittar du här

Senast publicerad: 2019-09-24