200 byggföretagare besökte kommunens företagsfrukost

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I kommunens fortsatta aktiva näringslivsarbete, där fokus ligger på att stärka relationen och dialogen med Värmdös företagare genomförde kommunen, tillsammans med ByggOle, en företagsfrukost för Värmdös största bransch – byggbranschen. Kommunen fick möjlighet att träffa 200 byggföretagare på en av deras naturliga mötesplatser, ByggOle i Mölnvik.

Under träffen lyftes det frågor om bland annat kompetensförsörjning, praktikplatser och hur företag ställer om till digital företagspost. För att utveckla Värmdö och skapa rätt förutsättningar för företag att kunna, vilja och våga växa behöver kommun och näringsliv samarbeta. En återkommande fråga som lyftes på företagarfrukosten var hur vi kan stärka bryggan mellan skola och byggföretagen i Värmdö.

För att skapa ett bättre företagsklimat behöver vi stärka vår dialog med Värmdös företagare. Denna morgon var ett ypperligt tillfälle för oss att möta ca 200 byggföretag på deras arena och på plats var även Värmdö Tekniska Gymnasium för att stärka bryggan mellan skola och näringsliv, säger Ulla Rådling, Näringslivschef.

Samtalet visar på vikten av ökad samverkan mellan näringsliv och skola. Kommunens satsning på framtidsvägledning syftar till att stärka arbetet kring ökad arbetsmarknadskunskap i Värmdös grundskolor. Tanken är bland annat att företag framöver ska få möjlighet att agera Yrkesambassadörer och då får möjlighet att vara mentorer, göra besök på skolor, ta emot studiebesök och praoelever eller på andra sätt bidra till att inspirera eleverna till framtida gymnasieval och yrkesval, säger Carmen Blom, Utbildningschef.

Värmdö tekniska Gymnasium närvarade med Tina Hagberg APL-samordnare.

Det finns studier som visar på att företagets incitament att erbjuda praktikplatser bygger både på egennytta i företaget och minskad kostnad kring rekryteringsprocessen men även för samhällsnyttan i form utav anställningar för våra ungdomar, säger Tina Hagberg.