Alla med rösträtt ska kunna rösta

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Tips till dig som av olika anledningar inte kan ta dig till en vallokal eller lokal för förtidsröstning.

Värmdö kommun jobbar för att alla invånare med rösträtt också ska kunna rösta. Det ska inte finnas några oöverkomliga hinder för någon, inte heller för den som har uppnått en hög ålder, är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Därför ser vi till att alla lokaler, både de för förtidsröstning och på valdagen, är tillgängliga för alla personer. Men för den som har svårt att ta sig till en lokal finns annan hjälp att få.

Mer om våra lokaler för förtidsröstning Länk till annan webbplats.
Mer om våra vallokaler Länk till annan webbplats.

Rösta på boendet

Du som bor på Attendo Ljung, Djuröhemmet, Gustavsgården eller Slottsovalen kan förtidsrösta på boendet. Här är de tider som gäller:

Attendo Ljung: tisdag 6 september kl 10–12
Djuröhemmet: tisdag 6 september kl 14–16
Gustavsgården: onsdag 7 september kl 9–12
Slottsovalen: onsdag 7 september kl 14–16

Rösta med bud

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe kan du lämna din röst via ett bud. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till din vallokal eller till en lokal för förtidsröstning. Förutom budet behöver ett vittne närvara när väljaren lägger de valkuvert som gjorts i ordning i ett ytterkuvert för budröst. Lämnas budrösten in till en lokal för förtidsröstning behöver budet, utöver den faktiska budrösten, ha med sig ditt röstkort till lokalen.

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos kommunen på telefon 08-570 470 00 eller via mejl varmdo.kommun@varmdo.se

Budröstningsmaterial finns också att hämta i alla kommunens vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt i kommunhusets reception. Materialet finns även på Svartsö lanthandel.

Du som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje (PostNord Group AB:s lantbrevbärare) i Värmdö kommun har möjlighet att budrösta genom lantbrevbäraren. Skicka en förfrågan om budröstningsmaterial via lantbrevbärare till varmdo.kommun@varmdo.se. Att rösta med hjälp av lantbrevbärare är möjligt mellan den 24 augusti och den 9 september. Lantbrevbärare behöver inte närvara när väljaren gör i ordning sin budröst. I stället behöver väljaren legitimera sig för lantbrevbäraren.

Läs mer om att rösta med bud Länk till annan webbplats.

Rösta via ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en vallokal eller lokal för förtidsröstning och inte har tillgång till bud eller vittne, eller behöver hjälp att göra i ordning din röst, kan du rösta via kommunens ambulerande röstmottagning.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Det är alltid två röstmottagare som tar emot din röst och du behöver ditt röstkort samt identifiera dig med giltig id-handling.

Kontakta kommunen på telefon 08-570 470 00 eller via mejl varmdo.kommun@varmdo.se för att boka en ambulerande röstmottagare.

Läs mer om ambulerande röstmottagning Länk till annan webbplats.