Bästa läsare,

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommuns förvaltning gör något unikt - vi ställer om för att klara framtidens utmaningar. I takt med att fler blir äldre kommer färre i arbetsför ålder behöva stå för ett större behov av välfärd. Då måste vi tänka nytt. Färre måste kunna göra mer för fler utan att tumma på kvalitet och service. Det kan vi inte strunta i som förvaltning eller som arbetsgivare. Precis som alla andra verksamheter måste kommunens arbetssätt med tiden utvecklas.

Under ledning av vår kommundirektör Cecilia Lejon har denna process påbörjats under namnet Smartare Värmdö. Mitt jobb som Kommunikationschef är bland annat att internt sprida syftet och effekten av den framgångsrika förändring som medarbetare och kollegor bidragit till på olika sätt. Läraren, driftstekniken, socialsekreteraren, kulturarbetaren och alla andra 3000 kollegor som jag har förmånen att jobba med.

Smartare Värmdö är förenklat två arbetsströmmar: en som handlar om digitalisering och teknikomställning så som automatiseringar. Den andra stärker medarbetare och chefer i att kunna ställa om eller arbeta annorlunda och effektivare. Allt för att Värmdöbon ska få mer service för sina skattepengar. Helt enkelt – vi ställer om.

Under den korta period som Smartare Värmdö har pågått har flera framgångar redan kunnat skördas. Bland annat har vi kunnat se effektivisering av administration med över 90 000 arbetstimmar - och vi är inte ens halvvägs. Det är ett resultat av dagliga förbättringar som leds av chefer och medarbetare. Att lyfta några av de otroliga förbättringar som görs och individerna bakom arbetet är för mig en självklarhet. Att det bland annat görs i form av affischer är en förutsättning för att nå alla medarbetare som under sin arbetsdag inte sitter vid en dator är viktigt, skänker stolthet och är nödvändigt.

Värmdö kommun är vår arbetsplats och det är mina kollegor som ställer om för Värmdöbon och varje dag arbetar för ett Smartare Värmdö - för dig som bor här. Vill du veta vad Smartare Värmdö är, hör av dig till mig, läs på kommunens webbplats eller lyssna på Smartare Värmdö- podden.

Pia Kjellerup Borg,
Kommunikationschef Värmdö kommun.