Företagsbesöken fortsätter för Värmdö kommunstyrelse

Publicerad

Personer framför en röd byggnad.

Denna gång fick Malma Gård besök. Det var ett informativt besök, där de berättade om sin verksamhet med djurhållningen och djurproduktionen.

En viktig synpunkt som styrelsen tog med sig var vikten av att utveckla bemötandet från miljö- och hälsoskyddsavdelningen och hur kommunens arbete kan fortsätta förenkla för företagarna.

Det var ett givande besök för oss i kommunstyrelsen, dels utifrån det fantastiska med lokalproducerade produkter och kött, dels utifrån vikten av ett aktivt näringslivsarbete där kommunen jobbar för att främja ett gott företagsklimat, säger Deshira Flankör (M) kommunstyrelsens ordförande.