Gestaltningsuppdrag till nya kulturhuset

Publicerad 2022-10-21

Tecknad bild på Kulturhuset

I samband med att Värmdö kommun får ett nytt kulturhus i porslinsfabriken i Gustavsbergs hamn utlyser vi ett gestaltningsuppdrag där flera konstnärer har möjlighet att delta.

Vi söker därför en eller flera konstnärer med ett starkt personligt uttryck, som med sin konst vill utveckla miljön och bidra till ett välkomnande och fantasifullt uttryck för kulturhusets besökare och som talar till alla åldrar.

Plats för konstverk

Platsen för konsten är den murade tegelväggen i entrén som är det första besökare möter. Kulturhusets entréhall är rymlig och kommer att vara en mötesplats där det finns möjlighet till aktiviteter och evenemang, att läsa dagstidningar och liknande.

Idén för den konstnärliga gestaltningen är att en eller flera konstnärer deltar med byggnadsanknutna konstverk som kan muras in i väggens tegel.

Uppdrag gestaltning

För detta gestaltningsuppdrag söker vi konstnärer som arbetar i, eller i relation till, en hantverkstradition. Genom hantverk, material och teknik ska gestaltningen spegla platsens historia och förmedla ett samtida perspektiv präglat av vår tid och den hantverkstradition som finns i Gustavsberg idag. Konstverken ska bidra till byggnadens och verksamhetens identitet och kommunicera en omsorg för platsens karaktär.

  • Det är en fördel om ansökande konstnär visar prov på gestaltningar där material och hantverk är väsentliga delar i konstens uttryck.
  • Uppdraget förutsätter en nära samverkan med andra inblandade aktörer. Konstnären bör ha ett intresse av att samverka med program för inredning.
  • Konsten ska vara utförd i beständiga underhållsfria material och ha en hög konstnärlig kvalitet. Lämpliga material kan vara exempelvis keramiska material, kakel, mosaik, glas, metall och emalj.
  • Det går att söka med både befintliga och nyproducerade verk.

Om Kulturhuset

Kulturhuset är en mötesplats i Värmdö där alla barn, unga och vuxna besökare ges möjlighet till inspirerande upplevelser och utrymmen för möten och skapande aktiviteter. Kulturhusets lokaler ska andas demokrati, öppenhet och tillgänglighet. Värmdös rika natur och Gustavsbergs historia speglas i gestaltningen.

Ett kulturhus bestående av bibliotek samt multifunktionella lokaler för skapande, dans, teater, drama, musik, studier och möten. Kulturhuset skapar nya möjligheter för Värmdös aktiva och rika föreningsliv genom att erbjuda kulturella verksamheter för olika målgrupper.

Målbild Gustavsbergs hamn

Värmdö kommun har en vilja att hamnområdet ska vara en levande plats. I kommunens målbild för Gustavsbergs hamn 2030 är hamnområdet ett självklart besöksmål i Stockholmsregionen, som lockar med ett brett utbud av verksamheter, aktiviteter och platser att besöka. Gustavsbergs hamn ska vara en kulturell mötesplats vid vattnet. Det är lätt att hitta till hamnen och lätt att upptäcka de pärlor som finns i hela området. Det är en levande plats med en atmosfär av historien, spännande miljöer, vattenkontakt, verksamheter kopplade till platsen, levande industriarv, matupplevelser och kulturella intryck som består.

Läs mer här Länk till annan webbplats.

Om platsens historia

Kulturhuset byggs i en av de stora byggnaderna i Gustavsbergs hamn som ursprungligen uppfördes för Gustavsbergs porslinsfabrik. Bruksorten Gustavsberg växte fram genom porslinsfabriken under 1800- och 1900-talen. I fabriken har hushållsporslin, sanitetsporslin och plastprodukter tillverkats. Parallellt med massproduktionen i hantverksindustrin producerades konstgods och unika objekt genom experimentverkstaden Gustavsberg Studio, ledd av några av 1900-talets mest namnkunniga svenska formgivare.

Intresseanmälan och urval

Sök med intresseanmälan senast den 21 november.
Inget arvode utgår för intresseanmälan.

Yrkesverksamma konstnärer kan lämna intresseanmälan. Med yrkesverksamma konstnärer avses i det här sammanhanget att konstnären har en konstnärlig högskoleutbildning eller annan likvärdig merit.

Konstnärer söker med tidigare verk som referens eller en idé för gestaltningsuppdraget och tidigare verk. En bedömningsgrupp med en majoritet sakkunniga inom konst tar sedan beslut. Bedömningen kommer ta hänsyn till helheten och verkens relation till varandra. Antal konstverk bestäms efter platsens yta och budget.

Har du frågor?

Kontakta Louise Nilsson, utvecklingsledare för Värmdö kultur och bibliotek
louise.nilsson@varmdo.se


Skiss över nya kulturhuset