Kommunen har gjort en anmälan enligt Lex Sarah

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Den 20 maj gjorde kommunen en Lex Sarah anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om brister i handläggningen i samband med att en person avlidit under en placering på akutboende. Kommunen ser allvarligt på det som inträffat och kommer nu att utreda händelsen och vidta åtgärder utifrån utredningens resultat. Kommunen har nu två månader på sig att utreda och bistå IVO med utredningen.

Vad har skett som bedöms vara ett missförhållande?

Ärendet handlar om en händelse då en person avlidit efter sjukhusvistelse på grund av missbruk. Det har framkommit att rutiner gällande dokumentation i ärendet inte har följts och det har funnits brister kring bedömning av boendeinsats efter sjukhusvistelsen.

När och hur upptäcktes missförhållandet?

Socialtjänsten gick enligt rutin igenom ärendet efter att personen hittats avliden och upptäckte då avvikelser i ärendet. Avvikelsen utreddes och det fastslogs att händelser föranleder en anmälan enligt Lex Sarah.

Anmälan skickades till IVO den 20 maj 2024.

Vad händer nu?

Kommunen har nu åtta veckor på sig att bistå IVO att utreda händelsen och de bakomliggande orsakerna till dödsfallet. Utredningen kommer också att inkludera en redogörelse för vilka åtgärder som redan har vidtagits och vilka åtgärder som ska vidtas framöver.

Kontakt:
Anette Niska-Andersson
Pressansvarig
0736-82 79 90