Samlokalisering av Gustavsbergs gymnasium och Komvux Värmdö

Publicerad 12 februari 2024

Mall för nyhetsbild

Utbildningskontoret och vuxenutbildning- och arbetslivskontoret kommer under våren 2024 utreda möjligheten till samlokalisering av Gustavsbergs gymnasium och Komvux Värmdö i de lokaler där Gustavsbergs gymnasium bedriver sin verksamhet idag. Utredningen ska bland annat belysa möjliga samordningsvinster och samarbeten vid en samlokalisering.

Nämndens ordförande, Miranda Ahlers säger att ”en samlokalisering av Komvux Värmdö och Gustavsbergs gymnasium skulle kunna vara ett sätt för verksamheterna att skapa gemensamma vinster i och med närheten av varandra samtidigt som vi som kommun använder våra lokaler mer effektivt.”

Carmen Blom, chef utbildningskontoret fortsätter ”Att hitta möjlighet till förbättringar för våra verksamheter ur olika perspektiv, som dessutom är tvärsektionella, är jättepositivt ur förvaltningssynpunkt. Vi ser fram emot att se vad utredningen kommer fram till”.