Värmdö - En dynamisk plats för tillväxt

Publicerad

Ulla Rådling, Johan Pehrson , Oskar Juhlin och Amie Kronblad 

Två lokala företag fick tillsammans spegla bredden och djupet i Värmdös näringsliv under ett besök från Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L).

Under onsdagens besök från Arbetsmarknads- och integrationsministern lyftes kommunens förmåga att bevara både tradition och välkomna innovation samt hur vi aktivt bidrar med kompetensförsörjning och att attrahera nya företag. Genom nära samarbete och dialog med vårt lokala näringsliv har vi tillsammans skapat möjlighet för många invånare som varit långt från arbetsmarknaden att komma ut i anställning och egenförsörjning. Det har skett via praktik, arbetsträning och olika arbetsmarknadsåtgärder tillsammans med Arbetsförmedlingen.

De företag som besöktes under onsdagen var Gustavsbergs porslinsfabrik och AstaReal AB. Deras företagsberättelser – den ena rotad i tradition och den andra i banbrytande innovation, belyser Värmdös potential som en attraktiv plats för företag att växa och etablera sig. Mångfalden i vårt lokala näringsliv är avgörande för kommunens fortsatta tillväxt och utveckling genom att stärka den lokala ekonomin och bidra till att locka arbetskraft till kommunen.

Porslinsfabriken verksamhet i Gustavsberg verksamhet har en tvåhundraårig historia och är en viktig del i kommunens kulturarv. Med cirka 25 anställda, majoriteten heltidsanställda, är företaget ett levande exempel på hur traditionella industrier kan förnyas och fortsätta att blomstra.

Samarbetet med Värmdö kommun i rekryteringsprocessen är ett gott exempel på hur kommunen och näringslivet kan arbeta hand i hand för att säkerställa tillgången på specialiserad arbetskraft, såsom dekormålare och gjutare, berättar vd Oskar Juhlin.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och vd Oskar Juhlin står framför en vagn med porslin.

I kontrast till denna historiska verksamhet står AstaReal AB, ett företag inom bioteknik som producerar astaxantin, ett naturligt hälsotillskott framställt från alger. Företaget har valt att lägga hela sin produktion i Värmdö och de representerar innovation och en strävan efter hållbarhet, inte minst genom sitt återvinningssystem för överskottsvärme som också gynnar lokalsamhället. Även AstaReals vd, Peter Worsöe, lyfter fram vikten av kompetent arbetskraft genom ett fortsatt starkt samarbeten mellan kommunen och näringslivet.

Med under besöket fanns även representanter från kommunen som delade med sig av sina tankar från dagen.

I Gustavsberg finns flera spännande företag varav dessa två representerar olika utmaningar att rekrytera arbetskraft. Gustavsbergs Porslinsfabrik kräver personal med känsla för hantverk, där kompetens och intelligens sitter i händerna och i konsten. Kunskap som denna är idag svår att finna. Räddningen har stått till utländsk arbetskraft med rätt kompetens och känsla för hantverk. För AstaReal är utmaningen att nyrekryteringen ibland måste ske på en tuff global arbetsmarknad där tech möter forskning på högsta nivå. Frågan är - hur lockar vi hit rätt arbetskraft och rätt kompetens? Jag konstaterar att dagens besök sätter fingret på att rekryteringsutmaningarna år 2024 är både globala och lokala på samma gång, säger Amie Kronblad (L).

Det kommer att vara avgörande för vårt lokala näringsliv att vi kan behålla och attrahera kompetens samt utveckla våra utbildningsprogram efter Värmdös framtida behov av kompetens, säger Värmdö kommuns näringslivschef Ulla Rådling.