Värmdö tar lärdom av internationella kunskaper inom digitalisering

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun har genomför samtal med den internationellt anlitade IT-arkitekten Barry O’Reilly med mycket stor erfarenhet av digitalisering med komplexa förutsättningar.

Omvärlden är i ständig förändring där vi till exempel just kommit ut ur en pandemi för att hamna i en situation med krig i Europa, el-kris, drivmedelskris, lågkonjunktur, hög inflation tillsammans med en alltmer åldrande befolkning som behöver vård och omsorg.

Allt detta påverka förutsättningarna för hur Värmdö kommun kan bedriva sin verksamhet och ge service till invånare och företag. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter kan verksamheter effektiviseras och skapa nya sättet att leverera hög service. Men digitaliseringen måste utvecklas i en infrastruktur som tål stora och snabba svängningar i kommunens förutsättningar – det är en komplex oförutsägbar miljö.

Vi måste alltid reflektera och värdera över vårt sätt att arbeta. Allt vi gör finansieras av skattepengar och vi har inte råd att gör stora projekt som riskerar att gå fel, säger Jenny Sparby, Avdelningschef på Strateg HUB.

Genom kunskaper från Barry O’Reilly bygger Värmdö kommun en förmåga att etablera en digital infrastruktur med en arkitektur som är robust för att klara oförutsedda förändringar. På detta sätt kan kommunen bland annat undvika misstag och risker som leder till att IT-projekt fördyras, förenas eller misslyckas, vilket tyvärr är allt för vanligt i offentlig sektor.

Med en genomtänkt och robust arkitektur får vi en säker och effektiv infrastruktur som ger oss bättre möjligheter och förmågor i den komplexa värld vi lever i, säger Kenneth Zetterberg, Enterprise Arkitekt i Värmdö kommun.

Om Barry O'Reilly

Barry O'Reilly är grundaren av Black Tulip Technology. Barry har tidigare varit chefsarkitekt på Microsoft och Idesign, samt IOT TAP Lead for Western Europe och Worldwide Lead för Microsofts Solution Architecture Community. Han har också varit CTO för en startup och grundat Azure User Group i Sverige. Barry har utvecklat processen residuality theory.