Samhällsorientering

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till en kurs på cirka 100 timmar i samhällsorientering, en gratis kurs om det svenska samhället. Du får kunskap om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige!

Samhällsorientering är på ditt modersmål eller ett annat språk du kan väl. Kursen hjälper dig som nyanländ till att snabbare komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Du får chans att lyssna, fråga och diskutera.

Kursinnehåll

Samhällsorienteringen är uppdelad i block:

  • Ny i Sverige
  • Arbete och utbildning
  • Demokrati
  • Barn och familj

Vem kan gå kursen?

Samhällsorientering är för dig som är mellan 18-65 år, är ny i Sverige och har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen eller är anhöriginvandrare som varit folkbokförd i Sverige i mindre än tre år.

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

  • Medborgare i ett EES-land eller Schweiz
  • Gymnasiestuderande
  • Arbetskraftsinvandrare
  • Gäststuderande eller gästforskare

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett intyg.

Anmälan

Om du omfattas av den utökade målgruppen för samhällsorienteringen vänligen enheten för antagning och auktorisation, vuxenutbildning

E-post: vuxenutbildningen@varmdo.se

Telefon: 08 - 570 478 00