Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning, som också benämns utvecklingsstörning, eller en förvärvad hjärnskada.

Mottagande i anpassad grundskola

Grundskolenämnden prövar om ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskola. För att kunna göra detta krävs ditt medgivande samt fyra bedömningar:

  • En psykologisk bedömning
  • En pedagogisk bedömning
  • En medicinsk bedömning
  • En social bedömning

Ditt medgivande och bedömningarna skickas av rektor till Avdelning Styrning och Kvalitets mottagandeteam bestående av specialpedagog, psykolog, socionom och läkare. Vårdnadshavare och hemskola undertecknar också ett försättsblad där det framgår att vårdnadshavare godkänner att kommunens mottagandeteam prövar ifall deras barn ska läsa enligt den anpassade grundskolan. När grundskolenämnden har fattat sitt beslut skickas det till dig som vårdnadshavare, samt till rektor på den förskola eller skola ditt barn går i.

Detta gäller för barn som är folkbokförda i Värmdö kommun.

Läs mer om anpassad grundskola i Skolverkets broschyr Anpassade grundskolan är till för ditt barn. Du kan ladda hem den eller beställa den i tryckt form.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Avdelning Styrning och kvalitet, samordnare för anpassad skola.

Anpassade grundskolan är till för ditt barn - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så organiseras undervisningen

Undervisningen i den anpassade grundskolan kan ges på två sätt, i en klass för anpassad grundskola eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass men läser enligt den anpassade grundskolans läroplan. Om du vill att ditt barn ska gå i en anpassad grundskola i en annan kommun så kan du kontakta rektorn vid den aktuella skolan. Rektorn kontaktar sedan samordnare för anpassad skola med information om ditt barn antagits i den skolan.

Om du vill att ditt barn ska gå i en annan kommuns anpassade grundskola, kan du kontakta rektorn i den aktuella skolan. Rektorn kontaktar och informerar Avdelningen för styrning och kvalitet, om ditt barn antas vid skolan.