Lov och ledigheter i grundskolan

Nedan hittar du information om läsårstider och ledighet i Värmdös kommunala grundskolor. Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning. Information om dessa dagar finner du på Schoolsoft alternativt skolans egen hemsida. För information om fristående skolor, se respektive skolas egen hemsida.

Läsårsdata 2019/2020

Höstterminen 2019

Tisdag 20 augusti Terminens första dag

28 oktober - 1 november Höstlov

Fredag 20 december Läsårets sista dag


Vårterminen 2020

Onsdag 8 januari Terminens första dag

24 - 28 februari Sportlov

6 - 9 april Påsklov

Fredag 1 maj, helgdag

22 maj Kristi Himmelsfärd, helgdag och lovdag

Tisdag 9 juni Läsårets sista dag

Läsårsdata 2020/2021

Höstterminen 2020

19 augusti Läsårets första dag:
26 -30 oktober Höstlov
18 december Läsårets sista dag: 


Vårterminen 2021

11 januari Terminens första dag
1 - 5 mars Sportlov
6 – 9 april Påsklov
14 maj Lov vid Kristi Himmelsfärds dag:
11 juni Läsårets sista dag

Ansökan om ledighet

Kortare ledighet under terminen kan beviljas av skolans rektor om särskilda skäl finns. I sådana fall är det skolan som ansvarar för att eleven under ledigheten ges läxor och andra uppgifter för att kompensera den förlorade undervisningen.

Blankett för ledighetsansökan

Längre vistelse utomlands

Vid längre vistelse utomlands ska du som vårdnadshavare till en elev i kommunal skola göra en uppsägning av skolplats i kommunal skola på särskild blankett. Detta innebär att eleven skrivs ut från skolan, så en ny ansökan till grundskolan måste göras när eleven återvänder till kommunen.

Är du vårdnadshavare till en elev på en enskild skola kontaktar du i första hand skolan.