Lovskola

Värmdö kommun erbjuder elever i årskurs 8 och 9 obligatorisk lovskola. Eleverna erbjuds i första hand undervisning i engelska, matematik, svenska, svenska som andra språk.

Lovskola sommaren 2022

Mer information om Lovskolan kommer under våren 2022.

Lovskolan är frivillig. Alla lärare i kommunen kan rekommendera elever att gå på lovskola. Även elev och vårdnadshavare kan kontakta barnets ämneslärare för att ansöka om lovskola. Som vårdnadshavare måste du ansöka om att ditt barn ska gå lovskola via den blankett eleven får av sin lärare. På lovskolan undervisar behöriga lärare.