Lovskola

Värmdö kommun erbjuder elever i årskurs 8 och 9 lovskola före första juli. Eleverna erbjuds i första hand undervisning i engelska, matematik, svenska, svenska som andra språk.

Så här ansöker du

Lovskolan är frivillig. Alla lärare i kommunen kan rekommendera elever att gå på lovskola. Även elev och vårdnadshavare kan kontakta barnets ämneslärare för att ansöka om lovskola. Som vårdnadshavare måste du ansöka om att ditt barn ska gå lovskola via den blankett eleven får av sin lärare. På lovskolan undervisar behöriga lärare.