Modersmåls­undervisning

Elever från familjer där man har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Detsamma gäller elever som adopterats från utlandet.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Du har rätt att delta i modersmålsundervisning om

  • minst en av dina vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och
  • använder detta dagligen som samtalsspråk i hemmet, och
  • du har grundläggande kunskaper i modersmålet.

En förutsättning för att starta modersmålsundervisning är att minst 5 elever önskar undervisning i det aktuella språket och att det finns en lämplig lärare i modersmålet.

Om du är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning även om du inte talar språket hemma varje dag, men ett krav är att du har grundläggande kunskaper i språket.

Det finns sex nationella minoritetsspråk i Sverige; samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna ska du erbjudas undervisning i modersmål. Skolan måste då erbjuda språket även om det endast är en elev som vill läsa språket. 
 

Vilka andra regler gäller?

  • Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. Om det finns särskilda skäl får dock en romsk elev som kommer från utlandet ges modersmålsundervisning i två språk.
  • Modersmålsundervisning ligger efter den ordinarie skoldagens slut.

Så här ansöker du

Elever i kommunala skolor som ej tidigare läst modersmål ansöker enligt nedan. För läsåret 2024/2025 skall detta ske senast 30/4. För de som redan läser modersmål och önskar fortsätta meddelar sin nuvarande lärare om fortsättning.

Ansökan görs i första hand via kommunens självserviceportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Även avanmälan av erbjuden plats ska ske via självservice. Om du inte kan ansöka via självserviceportalen använd blanketten för modersmålsundervisning. Behöver du blankett för ansökan kontakta din nuvarande skola eller modersmålsenheten via mail modersmal@varmdo.se

Ansökan till fristående skolor görs direkt till skolan, kontakta rektor för mer information.

Ansökan till gymnasieskola och anpassad gymnasieskola görs via din webbansökan för dig som söker till årskurs 1. Till årskurs 2 eller 3 anmäler du dig på din skola. Ta kontakt med studievägledare eller rektor på din skola om du vill ha mer information om modersmålsundervisning.

Studiehandledning och svenska som andra språk

Studiehandledning innebär att en elev får delar av sin undervisning förklarad på modersmålet. Studiehandledning kan till exempel ges under lektionen, som förberedelse inför lektionen eller som repetition efter lektionen.

Undervisning i svenska som andraspråk anordnas istället för undervisning i svenska för de som har behov av det. Studiehandledning på modersmål och svenska som andra språk anordnas av respektive skola. Kontakta skolans rektor för mer information. Se även kommunens riktlinjer i högerspalten.

Varför modersmålsundervisning?

Genom undervisning i ämnet modersmål ska eleven ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

  • Formulera sig i tal och skrift
  • Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter
  • Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden