Anpassad gymnasieskola

Utbildningen i anpassad gymnasieskola är till för elever som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

Information om utbildningen

Anpassad gymnasieskola ger en bra grund både för ett yrke och fortsatta studier. I den anpassade gymnasieskolan får eleven god hjälp att utvecklas som person och att aktivt delta i samhällslivet. Mer information om utbildningen och program i anpassad gymnasieskola ges av skolas studie- och yrkesvägledare.

Program i anpassad gymnasieskola

Alla program i anpassad gymnasieskola är fyraåriga.

Nationella program

Det finns nio nationella program.
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet för hantverk och produktion
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för samhälle, natur och språk
Programmet för skog, mark och djur

Individuella program

Individuella program erbjuds dig som inte kan följa ett nationellt program. De individuella programmen består av sex olika områden.

Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk och kommunikation.

Läs mer om programmen på Skolvekets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mottagande i anpassad gymnasieskola

Gymnasie,-vuxenutbildning-och arbetslivsnämnden prövar om eleven har rätt att gå i anpassad gymnasieskola. För att kunna göra detta krävs vårdnadshavares eller myndig elevs medgivande samt fyra bedömningar:

  • En psykologisk bedömning
  • En pedagogisk bedömning
  • En medicinsk bedömning
  • En social bedömning

Avlämnande grundskola eller anpassad grundskola ansvara för att de fyra bedömningarna är uppdaterande samt genomförda inför elevens gymnasieval som öppnar i februari det år som eleven ska söka till anpassad gymnasieskola.

Medgivande och bedömningar skickas av avlämnande grundskola eller anpassad grundskola till kommunens mottagandeteam. Mottagandeteamet bestående av specialpedagog, psykolog, socionom och läkare.

När Gymnasie,-vuxenutbildning-och arbetslivsnämnden har fattat sitt beslut skickas det tillvårdnadshavare eller myndig elev, samt till rektor på avlämnande grundskola eller anpassad grundskola.

Detta gäller för elever som är folkbokförda i Värmdö kommun.

Ansökan

Ansökan till anpassad gymnasieskola sker på Gymnasieantagningens webbplats.

För hjälp med ansökan och vägledning kontakta studie-och yrkesvägledare på aktuell grundskola eller anpassad grundskola.

Till Gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kullsvedsskolans anpassade gymnasium

I Värmdö kommun finns Kullsvedsskolans anpassade gymnasieskola. Skolan erbjuder anpassade gymnasieskolas individuella program.

Kullsvedsskolans anpassade gymnasieskola ligger i Kullsvedsskolans anpassade grundskola i Hemmesta på Värmdö. Kullsvedsskolan är en liten skola där alla känner varandra och med personal som alla är engagerade i skolans arbetssätt. Skolans mål är att eleverna ska utvecklas stegvis och att de alltid ska få rätt förutsättningar att lyckas. Motivation och uppmuntran är grundstenar i skolans arbete.

Kullsvedsskolan anpassat gymnasium