Förlängd undervisning i gymnasieskolan

Huvudmannen, alltså kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola, får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år.

Vilka krav finns?

Det gäller om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det.
(Källa: 9 kapitlet 7 § gymnasieförordningen).

Kommunala skolor och huvudmän kan ansöka om ersättning för förlängda studier (År4)

Ansökan om förlängda studier , 281.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Obligatoriska bilagor:

  • Huvudmannens beslut om elevens förlängda studier
  • Elevens individuella studieplan
  • Elevens studieplan för det fjärde året
  • Eventuellt tidigare beslut om reducerat program
  • Elevens aktuella åtgärdsprogram samt, i förekommande fall, det utvärderade tidigare åtgärdsprogrammet.
  • Statistik över elevens närvaro/frånvaro föregående och innevarande läsår
  • Elevens senaste betyg.