Reseersättning

Som gymnasieelev kan du få ersättning för dina resor mellan skolan och hemmet, högst 1/30 av basbeloppet under 9 månader. Vanligtvis innebär det att du får en månadsbiljett för buss eller tåg (SL-kort).

Vilka krav finns?

För att få reseersättning måste du uppfylla följande kriterier:

  • Du studerar på heltid
  • Färdvägen mellan din folkbokföringsadress och skolan är minst sex kilometer
  • Du är berättigad till studiestöd enligt studiestödslagen

För anslutningsresor betalas ersättning om du har minst fem kilometer till närmaste hållplats, om kollektiv förbindelse saknas och om väntetiden i skolan före och efter skoldagen överstiger två timmar per dag i genomsnitt under skolveckan.

Ersättning för praktikresor beviljas om resvägen är minst sex km mellan hemmet och praktikplatsen. Reseersättning lämnas bara när praktiken ingår som ett obligatoriskt inslag i utbildningen. Ansökan ska lämnas in senast två veckor innan praktiken påbörjas.

Hur ansöker jag?

Elever som läser vid en gymnasieskola i Stockholms län behöver i normal fallet inte ansöka om reseersättning. Skolorna delar ut ett SL-kort vid terminsstart.